ผ้าจังหวัดปัตตานี

ผ้าไทยภาคใต้ - จังหวัดปัตตานี


ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมา
Juan-Tanee or Leema cloth

 

Syndicate content