วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/04/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com/Vitithai/E6.HTML


ผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมา
Juan-Tanee or Leema cloth

 

ผ้าจวนตานี หรือผ้าลีมา เป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของปัตตานี เป็นผ้ามัดหมี่โบราณประเภทผ้าปูม ลักษณะ เป็นผ้ายาวหรือผ้าปล่อย คล้ายผ้าขาวม้า ลวดลายในศิลปะแบบชวา-มลายู คล้ายกับลายในเชิงผ้าปูมเขมร มี ลวดลายสวย สะดุดตา งามเด่น และมีราคาแพง พบเห็นได้ที่กลุ่มทอผ้าจวนตานี หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ นอกจากนี้ ยังมีการทำผ้าบาติก ผ้าคลุมผมสตรี และหมวกกะปีเยาะห์ในจังหวัดด้วย
ส่วนราษฎรอำเภอไม้แก่นทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้ว ลายราชวัตร ลายเหลี่ยม ลายพิกุล ลายพุดซ้อน และลายปีกนก

Pattani

Pattani is famous for its Juan-Tanee or Leema cloth. This is an old traditional form of Mud-Mee, in the Poom cloth category, and it is shaped like a loin cloth decorated with Jave-malayu art similar to the Khmer Poom cloth. Juantanee is beautiful, visually outstanding and also expensive. The most well known group producing this cloth is the Juantanee Weaving Group in Moo 3, Saikao Sub-district in Khok Pho District. The province also produces batik scarves and Ka-Pi-Yoh caps.

กลับไปยังหน้ารวม link ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งสี่ภูมิภาค