แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดนางพญา

วัดนางพญา

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ -วัดเขาพนมเพลิง

วัดเขาพนมเพลิง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - ประตูรามณรงค์ และป้อมประตู

ประตูรามณรงค์ และป้อมประตู

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เตาทุเรียงบ้านป่ายาง

เตาทุเรียงบ้านป่ายาง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - กลุ่มเตาเผาทุเรียงบ้านเกาะน้อย

กลุ่มเตาเผาทุเรียงบ้านเกาะน้อย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดศรีสวาย

วัดศรีสวาย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดชมชื่น

วัดชมชื่น

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - เนินปราสาท

เนินปราสาท

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

Syndicate content