แหล่งโบราณคดี

สถานที่สำคัญภาคกลาง - ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปราจีนบุรี

สถานที่สำคัญภาคกลาง - เกาะหลัก

เกาะหลัก

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - องค์พระปฐมเจดีย์

องค์พระปฐมเจดีย์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  นครปฐม

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองดงละคร

เมืองดงละคร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  นครนายก

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เขาโต๊ะโมะ

เขาโต๊ะโมะ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ตราด

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองอู่ตะเภา

เมืองอู่ตะเภา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชัยนาท

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - โคกพนมดี

โคกพนมดี

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ชลบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ฉะเชิงเทรา

Syndicate content