แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระแก้ว

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ป้อมวิเชียรโชฎก

ป้อมวิเชียรโชฎก

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสาคร

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - หมู่บ้านเขายี่สาร

หมู่บ้านเขายี่สาร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสงคราม

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองซับจำปา

เมืองซับจำปา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ลพบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ถ้ำฤาษีเขางู

ถ้ำฤาษีเขางู

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ราชบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองโบราณคูบัว

เมืองโบราณคูบัว

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ราชบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - แหล่งเรือจมที่เกาะทะลุ

แหล่งเรือจมที่เกาะทะลุ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ระยอง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า

แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ระยอง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  เพชรบุรี

สถานที่สำคัญภาคกลาง - หมู่บ้านโปรตุเกส

หมู่บ้านโปรตุเกส

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา

Syndicate content