แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พระธาตุยาคู

พระธาตุยาคู

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  กาฬสินธุ์

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เขาปลาร้า

เขาปลาร้า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  อุทัยธานี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - บ้านคูเมือง

บ้านคูเมือง

 

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  อ่างทอง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองอู่ทอง

เมืองอู่ทอง

ภาค     ภาคกลาง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - แหล่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย

แหล่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สิงห์บุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ถ้ำเทพนิมิตร

ถ้ำเทพนิมิตร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ถ้ำพระโพธิสัตว์

ถ้ำพระโพธิสัตว์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ถ้ำเขาวง(หรือถ้ำนารายณ์)

ถ้ำเขาวง(หรือถ้ำนารายณ์)

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - บ้านอู่ตะเภา

บ้านอู่ตะเภา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - บ้านคูเมือง

บ้านคูเมือง (เมืองขีดขิน, ปรันตปะ, เสนาราชนคร)

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

Syndicate content