ภาคเหนือ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

กว่าจะเป็นลำปาง

กว่าจะเป็นลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จาก เว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง

ฮีตฮอยคนลำปาง

ฮีตฮอยคนลำปาง -จากหนังสือนครลำปาง

จากเว็บไซต์วิถีชาวบ้านของ ครูศรีจันทรัตน์  กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/index.html

ขัวแตะ สะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ

ขัวแตะ สะพานไม้ไผ่สานขัดแตะ

ถั่วเน่า

ถั่วเน่า

โดย ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ฮอมปอย จากวัฒนธรรมเก่าสู่แนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษา

หมาก ไม้มงคลคู่ชีวิตคนล้านนา

หมาก ไม้มงคลคู่ชีวิตคนล้านนา

ศรีจันทรัตน์ กันทะวัง http://school.obec.go.th/phifo/

แฮกนา พันธสัญญาทางใจสู่ความสำเร็จ

แฮกนา พันธสัญญาทางใจสู่ความสำเร็จ

สืบจาต๋า พิธีกรรมต่ออายุให้ยืนยาว

สืบจาต๋า พิธีกรรมต่ออายุให้ยืนยาว

ประตูหลง เกมฝึกทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ

ประตูหลง เกมฝึกทักษะการวางแผนและการตัดสินใจ
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน