สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ตะพานหนู"

สถาปัตยกรรมเรือนกาแล เรื่อง "ตะพานหนู"

ตะพานหนู เป็นไม้ที่ยึดติดด้านบนของเชิงชาย ช่วยรับกระเบื้องแถวล่างสุดของหลังคา ให้ยึดพื้นเชิงชาย

Syndicate content