องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

2.องค์ประกอบเรือนไทยภาคกลาง

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทย

องค์ประกอบต่างๆ ของบ้านทรงไทยหรือเรือนไทยภาคกลาง ที่สำคัญ มีดังนี้

1. งัว

เรือนไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

เรือนไทย

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 13

Syndicate content