เรือนไทย - "บ้านเรือน" ความหมายที่หลากหลาย

เรือนไทย - "บ้านเรือน" ความหมายที่หลากหลาย

     

ตามหา"เรือนเครื่องผูก" ภูมิปัญญาที่เลือนหาย

ตามหา"เรือนเครื่องผูก" ภูมิปัญญาที่เลือนหาย
ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์


 เรือนเครื่องผูกริมทาง

เรือนกาแล

เรือนกาแลนี้ ในยุคก่อนนิยมเรียกว่า เรือนเชียงแสน นับว่าเป็นเรือนทรงโบราณของล่านนา ซึ่งปัจจุบันถือว่า เข้าข่ายของอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

(ขอบคุณภาพจากเว็บไซต์ http://lanna.arc.cmu.ac.th/Lanna/vernacular/page_01.htm)

Syndicate content