อุปกรณ์หากินและของใช้ (154)

เครื่องมือของใช้ล้านนา - ตั่ง

ตั่ง
 
ตั่ง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำขึ้นเพื่อรองรับสิ่งอื่น อย่างที่ใช้เป็นเครื่องรองนั่ง หรือรองรับวัตถุอย่างหม้อซึ่งมีส่วนก้นโค้งมนมิให้เคลื่อนไปมา ก็ได้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านการหากิ๋น เรื่อง การทำอุปกรณ์ดักสัตว์ (กระแต)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านการหากิ๋น เรื่อง การทำอุปกรณ์ดักสัตว์ (กระแต)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

Syndicate content