ข้าวในคำคม - สำนวน

ข้าวในคติชนของคนไทย-ไท

สุกัญญา สุจฉายา
จากหนังสือ : ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารเผยแพร่ลำดับที่ 1 ของมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2544)    

THE RICE KING

THE RICE KING      
Mr. BOB HILL

อ้างอิงแหล่งที่มา : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

เสียงจากครูและนักเรียนโรงเรียนชาวนา

เสียงจากครูและนักเรียนโรงเรียนชาวนา
วรรณา นาวิกมูล
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

โรงเรียนชาวนา

โรงเรียนชาวนา     
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

สมาคมชาวนาไทย

สมาคมชาวนาไทย     
สุวรรณ คธาวุธ
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน     
ดร.ชโยดม สรรพศรี
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...     
ทรงกลด บางยี่ขัน
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย     
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
หนังสือข้าวกับชาวนา


อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

Syndicate content