ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม
สุกัญญา สุจฉายา
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา - ผศ.เอี่ยม ทองดี

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา ผศ.เอี่ยม ทองดี
หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย

นวัตกรรมข้าวไทยจากฝีมือคนไทย  SCG Debenture Magazine 07/03 July 2008 www.scg.co.th

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ชนิดของข้าว

ชนิดของข้าว

การแบ่งชนิดของข้าวทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการแบ่ง เช่น

Syndicate content