ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00026 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ 00026 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ :  00026

รหัส :  01-07-01-000026

ชื่อผ้า :  ซิ่นตีนกลับ

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอน้อยแมงมุม

ขนาด กว้าง :  158

ยาว :  81

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00025 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ 00025 ซิ่นตีนกลับ

ลำดับที่ :  00025

รหัส :  01-07-01-000025

ชื่อผ้า :  ซิ่นตีนกลับ

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่, ทอเป็นริ้วสลับสี

ขนาด กว้าง :  162

ยาว :  111

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00024 ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ลำดับที่ 00024 ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ลำดับที่ :  00024


รหัส :  01-06-01-000024

ชื่อผ้า :  ซิ่นไขว้(ฝ้าย)

ชนิด :  ฝ้าย 

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  146

ยาว :  86

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)

ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)

ลำดับที่ :  00023


รหัส :  01-06-01-000023

ชื่อผ้า :  ซิ่นไขว้(ไหม)

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  คั่นด้วยเทคนิคการขิด,มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  144

ยาว :  85

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ลำดับที่ :  00022


รหัส :  01-05-01-000022

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  99

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน

ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน


ลำดับที่ :  00021

รหัส :  01-05-01-000021

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่าน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

 

ลำดับที่ :  00019

รหัส :  01-04-01-000019

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  93

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย

ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย


ลำดับที่ :  00018

รหัส :  01-04-01-000018

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

Syndicate content