ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม


ลำดับที่ :  00007

รหัส :  01-02-01-000007

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  127

ยาว :  89

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด


ลำดับที่ :  00006

รหัส :  01-01-01-000006

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่สะเพา หรือหมี่สำเพา

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00005 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00005 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00005

รหัส :  01-01-01-000005

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอน้อย

ขนาด กว้าง :  156

ยาว :  104

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00004

รหัส :  01-01-01-000004

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  106

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าทอนาหมื่นศรี

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายเครือวัลย์สอดเกษร

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคกลาง : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายหลุยส์

ความเป็นมา

Syndicate content