เรือนไทย - ลักษณะทั่วไปของเรือนไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
20/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม กระทรวงมหาดไทย http://www.khonthai.com

เรือนไทย - ลักษณะทั่วไปของเรือนไทย

เรือนไทยในทุกภาค ส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้ หรือวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็น ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของเรือนไทยโบราณ    ที่ทำให้แตกต่างจากชนชาติอื่น ๆ ตามชนบททั่ว ไปจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ที่ขึ้นเอง ตามธรรมชาติและที่ปลุกขึ้น ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ดอก ที่ขาด ไม่ได้คือไม้ไผ่ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่รวก ไผ่เลี้ยง ไผ่ลำมะลอก

เรือนไทยโบราณ นิยมสร้าง "วิธีประกอบสำเร็จรูป" ทั้งในเรือนเครื่องสับและเรือนเครื่องผูก เพื่อความสะดวกในการรื้อถอนขนย้ายไปปลูกใหม่ได้โดยรวดเร็วคือสามารถย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นได้และ สามารถสร้างเสร็จได้ในวันเดียว

ตามความนิยมจะปลูกเรือนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านข้างหนึ่งมีระเบียง หลังคาทรงสูงลาดชัน ชายคายื่นยาวชานกว้าง ยกพื้น ใต้ถุนสูงโปร่ง เนื่องจากอาชีพหลักเกษตรกรรม ทำให้ทำเลที่ตั้งเรือนอยู่ใกล้ริมน้ำลำคลองรูปทรงของเรือนจึงต้องยกใต้ถุนสูงป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ประโยชน์ของใต้ถุนยังใช้สำหรับพักผ่อนหรือทำงานในตอนกลางวัน เช่น ทอผ้า ตำข้าว  เป็นต้น รวมทั้งใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ พาหนะ ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ

เรือนภาคเหนือ มีลักษณะแตกต่างจากภาคกลาง คือ ฝารอบนอกจะเอียงออกจากพื้นบานปลายใหญ่ ออกไปที่แปหัวเสา ซึ่งตรงข้ามกับ เรือนไทยภาคกลาง ที่มีฐานใหญ่ปลายสอบที่แปหัวเสาส่วนที่ปั้นลมตรงสุดอกไก่ของเรือนภาคเหนือตกแต่งงดงามแต่เรือนไทยภาคกลางตกแต่งปลายปั้นลมส่วนเรือนไทยภาคใต้วิธีการสร้างวางตอม่อบนพื้นดินไม่ขุดหลุมทำให้เวลาย้ายสามารถยกไปได้ทั้งหลังเลยโดยเลื่อนตามตอม่อไปด้วย

อ้างอิงต้นฉบับ : http://www.khonthai.com/Vitithai/home7.htm

ต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด ไปหน้ารวม link เรือนไทยสี่ภาค คลิ๊กเลยจ้า!