รวม link - เรือนไทยสี่ภาค จากเว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/03/2009
ที่มา: 
เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com

"บ้านเรือน" ความหมายที่หลากหลาย 

รอบรั้วเรือนไทย

ลักษณะทั่วไปของเรือนไทย 

 

  • คติความเชื่อของเรือน

คติความเชื่อของภาคเหนือ

คติความเชื่อของภาคอีสาน

คติความเชื่อของภาคกลาง
 

คติความเชื่อของภาคใต้ 

  • รูปแบบเรือนไทย

เรือนเครื่องสับ

เรือนเครื่องผูก

 

เรือนไทยภาคต่างๆ

เรือนไม้บั่ว

เรือนไม้สมัยกลาง

เรือนเดี่ยว

เรือนหมู่

เรือนคหบดี

เรือนแพ 

เรือนหลังคาจั่ว

เรือนหลังคาปั้นหยา

เรือนหลังคามนิลา

ตูบต่อเล้า

เฮือนเกย

   

ขอขอบคุณ และอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูลจาก เว็บไซต์ฅนไทยดอทคอม http://www.khonthai.com