วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
15/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

วิจิตรแพรวา

ลวดลายที่นำเสนอในส่วนนี้ เป็นแม่ลายที่ทอขึ้นเพื่อในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบรอบ 50 ปี พสกนิกรชาวบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมแรงร่วมใจถวายงานการทอผ้าแม่ลายของผ้าไหมแพรวารวม 60 ลาย มีความยาว 99 เมตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ


การทอแม่ลายผ้าไหมแพรวาแบ่งได้ 3 ส่วนคือ
ดอกใหญ่ หรือดอกลายผ้า (ลายหลัก)
ดอกเล็ก (ลายคั่น)
ทอพร้อมคำบรรยายไว้ในเนื้อผ้าแพรวา

       
ตัวอย่างแม่ลายวิจิตรแพรวา

ลายหลัก นาคสองแขนอุ้มกาบแบด

ลายคั่น งูลอย ดอกบัวน้อย

 

 


ลายหลัก กาบแบดอุ้มดาว

ลายคั่น งูลอย ขอนอน

 

ลายหลัก กระบวนหัวหย่อน

ลายคั่น งูลอย ขอท้องปุ้ง

 

 


ลายหลัก ดอกซ่าน

ลายคั่น งูลอย ต้นสน

 


ลายหลัก นาคก้นตี่ (ก้นฉีก)

ลายคั่น งูลอย ส้มป่อย


 

 

ลายหลัก พันมหาน้อย

ลายคั่น งูลอย ดอกบัวใหญ่

 
ต้นฉบับ : http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/SAR/Phraewa/Phraewa1/Phraewa2/phraewa2.html