ลวดลายผ้า

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคเหนือ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าเมืองไทย : ภาคเหนือ

ประเภทผ้าฝ้าย  รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายดอกอเครือ (เกี่ยวขอ)

ความเป็นมา

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคใต้, จ.ตรัง

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคกลาง, จ.อุทัยธานี

ผ้ามัดหมี่จังหวัดอุทัยธานี

ผ้าไหมมัดหมี่ลา  ยดั้งเดิม  กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ อำเภอบ้านไร่

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคเหนือ, จ.กำแพงเพชร

ผ้ามัดหมี่จังหวัดกำแพงเพชร

 

ผ้ามัดหมี่ลายหมี่นาคสน บ้านสระแก้ว อำเภอไทรงาม

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคเหนือ, จ.เชียงราย, จ.เชียงใหม่

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายตีนสร้อย

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จ.ศรีสะเกษ

ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผ้ามัดหมี่ลายเต่าและลายไทยใหญ่ ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

 

ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จ.เลย

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

หมี่คั่นในตัว บ้านเหมืองแบ่ง อำเภอวังสะพุง

จังหวัดเลย

ผ้ามัดหมี่ - กระบวนการผลิตผ้ามัดหมี่ (2)

ผ้ามัดหมี่ - กระบวนการผลิตผ้ามัดหมี่ (2)

 

ไจไหม

นำเส้นไหมที่สาวแล้วมาทำเป็นไจหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า“เปีย”

Syndicate content