วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ผ้าแพรวาจังหวัดนครพนม

 

ผ้าเบี่ยงแพรวาลายดั้งเดิมใช้ในการฟ้อนภูไทที่อำเภอเรณูนคร สมบัติของคุณชัยบดินทร์ สาลีพันธ์

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ในพื้นที่สำรวจพบผ้าทอแพรวา(โทเร) ลายดั้งเดิม ซึ่งใช้เป็นผ้าเบี่ยงในการฟ้อนภูไท


จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ที่พื้นที่สำรวจพบการทอผ้าไหมแพรวา ทั้งลวดลายดั้งเดิม และลวดลายประยุกต์ ได้แก่ผ้าทอแพรวา 3 ตะกอลายประยุกต์ ผ้าทอแพรวาขิดยกลายบัวพันชั้น กลีบกุหลาบ นาคสามหัว (ลายดั้งเดิมอายุประมาณ 200 ปี ) และลายดั้งเดิมเก่าแก่ที่ไม่ทราบชื่อลายอีกจำนวนหนึ่งที่สำรวจพบส่วนใหญ่จะนำมาทำเป็นผ้าผืน ผ้าสไบ ผ้าคาดเอว เป็นต้น

ผ้าแพรวา 3 ตะกอ ลายประยุกต์

 

  

ผ้าแพรวาขิดสลับดอกแก้ว บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ

กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค ทางด้านการผลิตและการจำหน่าย

ในพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีการใช้วัตถุดิบคือไหมเส้นเล็ก โดยการซื้อไหมดิบมาปั่นเองย้อมสีโดยใช้สีธรรมชาติที่บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ พบว่ามีการทอลายผสมกับการ  ขิดยกเพื่อให้เกิดความโดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากที่อื่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่
 
ต้นฉบับ : http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/SAR/Phraewa/Phraewa1/Phraewa2/phraewa4.html
เนื้อหาและภาพ : ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน