วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ผ้าแพรวาจังหวัดสกลนคร


ลายดอกพิกุลน้อย

 

ลายนาค

 

ลายดอกพิกุลใหญ่

 

 

ลายนาคหัวหย่อน


เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

ที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อำเภอภูพาน และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ พบการทอผ้าไหมแพรวาลวดลายเช่นเดียวกับที่พบในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่วนใหญ่ใช้ทำเป็นผ้าสไบ ผ้าผืนสำหรับตัดชุด และผ้าทอพื้นเรียบ

กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรค ทางด้านการผลิตและการจำหน่าย

ที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบ้านกุดนาขาม อำเภอเจริญศิลป์ พบว่าผู้ทอผ้าในพื้นที่คือ นางฉวีวรรณ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จากสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถให้เข้ารับการอบรมเรื่องการทอผ้าที่ศูนย์ศิลปาชีพในพระตำหนักจิตรลดา ฯ และเมื่อฝีมือดีก็ทรงโปรดให้มาเป็นครูสอนทอผ้าประจำศูนย์ นางฉวีวรรณ เป็นผู้ที่มีความถนัดในการทอผ้าแพรวาอย่างดียิ่งผู้หนึ่งเคยได้รับรางวัลจากการประกวดผ้าประจำปี ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร

ต้นฉบับ : http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/SAR/Phraewa/Phraewa1/Phraewa2/phraewa5.html
เนื้อหาและภาพ : ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน