ผ้ามัดหมี่ - ตัวอย่างผ้ามัดหมี่ในภาคใต้, จ.ตรัง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/08/2008
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ตัวอย่างจังหวัดที่มีการทอผ้ามัดหมี่ในพื้นที่ภาคใต้

จังหวัดตรัง

เอกลักษณ์ ลวดลาย และการใช้ประโยชน์

กลุ่มผ้าทอบ้านไสบ่อ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด พบการทอผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ ได้แก่ ลายมะเฟืองใหญ่  ลายขาเปียดอกจัน ลายล่องลง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะใช้ทอเป็นผ้านุ่ง และ ผ้าตัดเสื้อ


  ผ้ามัดหมี่ลายขาเปียดอกจัน

นางฉิ้ง อบแก้ว

 
กระบวนการปัญหา และอุปสรรคทางด้านการผลิตและการจำหน่าย

กลุ่มผ้าทอบ้านไสบ่อ ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด นางฉิ้ง อบแก้ว อายุ 60 ปี ลงทุนเองด้วยเงินทุน 20,000 บาท เริ่มจากกี่กระตุก 2 หลัง จัดตั้งกลุ่มทอผ้า จากนั้นจ้างครูมาสอนทอผ้าให้สมาชิกกลุ่มโดยมาจากตำบลแพรกนาจังหวัดพัทลุง ต่อมาได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากพัฒนาชุมชน ทำให้มีกี่กระตุกเพิ่มขึ้นเป็น 10 หลัง มีสมาชิกจำนวน 7 คน ผ้าทอบ้านไสบ่อเป็นผ้าทอมัดหมี่ซึ่งใช้ไหมสำเร็จรูปที่ซื้อมาจากจังหวัดชัยภูมิโดยจะทอผ้าเป็นอาชีพรองซึ่งอาศัยช่วงว่างจากการกรีดยางหรือทำนา ผ้าที่ทอมีลวดลายสวยงามมีประมาณ 30 กว่าลาย


ผ้ามัดหมี่ลายล่องลง

ต้นฉบับ : http://www.thaitextilemuseum.com/Thai/A_4/matmi1/matmi4/matmi8/matmi8.ht...