เครื่องแต่งกายล้านนา - ผ้ากฐิน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

เครื่องแต่งกายล้านนา : ผ้ากฐิน


คำว่า “ กฐิน ” มาจากภาษาบาลีแปลว่าสะดึง ผ้ากฐินจึงหมายถึงผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์ เพื่อดัดเย็บเป็นจีวรด้วยไม้สะดึง หลังจากวันออกวัสสาหรือออกพรรษาแล้วจะเป็นกาลเวลาที่ทอดกฐินเรื่อยไปจนถึง วันยี่เพง (อ่าน “ ยี่เป็ง ” ) คือวันเพ็ญเดือนยี่เป็งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของภาคกลาง

การทอดกฐิน คือการนำเอาผ้ากฐินไปถวายต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูป โดยไม่เจาะจงว่าจะถวายให้แก่พระรูปใด เพื่อที่พระสงฆ์จะได้ตกลงและแจกจ่ายกันเอง

ผ้ากฐินด่วน หมายถึง จุลกฐิน ซึ่งมีการปั่นด้าย ทอผ้า ตัดเย็บผ้าจีวรให้เสร็จภายในวันเดียวเสร็จแล้วจึงนำไปถวายแด่พระสงฆ์ (ดูเพิ่มที่ ผ้าทันใจ)