เครื่องแต่งกายล้านนา - ผ้ากราบ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

เครื่องแต่งกายล้านนา : ผ้ากราบ

ผ้ากราบ คือผ้าที่พระสงฆ์ใช้เวลารับประเคนของจากสตรีซึ่งพระวินัยระบุว่า มิให้รับมือต่อมือ เพราะอาจจะทำให้เกิดกายสังลัคคะ คือการจับต้องหรือถูกต้องร่างการสตรี ดังนั้นจึงมีธรรมเนียมทำผ้ากราบโดยตัดผ้าแพรเพลาะหรือผ้าฝ้ายธรรมดา กว้างประมาณ 1 คืบ ยาวประมาณ 30 นิ้ว สามารถพับให้ยาวสั้นได้ตามต้องการ เมื่อสตรีจะประเคนของพระสงฆ์ จะวางผ้าลงข้างหน้าโดยจับชายด้านหนึ่งไว้ ให้สตรีวางของลงบนชายผ้าอีกด้านหนึ่ง จากนั้นพระสงฆ์จะดึงผ้ากราบออกพร้อมกับให้พร