ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ประเพณีกินเจ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/11/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

ประเพณีกินเจ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

ความสำคัญ ชาวจีนเชื่อว่าในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑ เดือน ๙ - วันที่ ๙ เดือน ๙
พระโพธิสัตว์ซึ่งได้อวตารเป็นดาวพระเคราะห์ทั้ง ๙ เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลกมนุษย์ ชาวบ้านจึงบำเพ็ญกุศลถวายพระโพธิสัตว์ด้วยการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด บางตำนานกล่าวว่า เป็นการปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงโอรส ๙ พระองค์ของพระโพธิสัตว์ ซึ่งได้สวรรคตในสนามรบ บางตำนานกล่าวว่า เป็นการบูชาปฐมกษัตริย์ของชาวจีน ๙ พระองค์

  • พิธีกรรม

เมื่อถึงวันที่ชาวจีนเชื่อว่าพระโพธิสัตว์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนและดูแลโลก มนุษย์นั้น ประชาชนก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาว รับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท และผักต้องห้ามอีก ๕ ชนิดคือ กระเทียม หอม กุ้ยช่าย ต้นกระเทียม ใบยาสูบ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด มีพิธีบูชาองค์ประธานงานเทศกาลกินเจ และบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อ มีการประทับทรงของเทพเจ้าเพื่อแสดงอภินิหารได้แก่ ลุยไฟ ปีนบันไดมีด พ่นไฟ ใช้มีดแทงส่วนต่างๆของร่างกายเช่น แก้ม แขน ขา ลำตัว ลิ้น ฯลฯ

  • สาระ

ประเพณีกินเจ มีส่วนช่วยพัฒนาจิตใจของคนในท้องถิ่น ดังนี้
๑. ปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัด
๒. ไม่เบียดเบียนสัตว์
๓. มีความศรัทธาในองค์เทพเจ้า
๔. มีสมาธิในการพิจารณาสังขาร