เรือนไทย

เรือนเครื่องผูก

เรือนเครื่องผูก

บ้าน หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมไทย แต่กลับมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นอยู่ของทุกชีวิตภายใต้ร่มเงาเรือนไทย

เรือนเครื่องสับ

เรือนเครื่องสับ

บ้านหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมไทย แต่กลับมีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นอยู่ของทุกชีวิตภายใต้ร่มเงาเรือนไทย

เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

เรือน - คติความเชื่อของภาคใต้

ในการปลูกเรือนของคนภาคใต้เชื่อถือโชคลางเช่นกันเช่นห้ามปลูกเรือนบนจอมปลวกห้ามปลูกบ้านคร่อม
ตอไม้ห้ามสร้างบ้านบนทางสัญจร

เรือนไทย - ลักษณะทั่วไปของเรือนไทย

เรือนไทย - ลักษณะทั่วไปของเรือนไทย

เรือนไทย - รอบรั้วเรือนไทย

เรือนไทย - รอบรั้วเรือนไทย

คำว่า เรือน นั้น เรามักจะหมายถึงที่อยู่อาศัยซึ่งสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ที่พักอาศัยของคนไทยที่ปลูกสร้าง

เรือนไทย - "บ้านเรือน" ความหมายที่หลากหลาย

เรือนไทย - "บ้านเรือน" ความหมายที่หลากหลาย

     

Syndicate content