ผ้าฝ้าย

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00065 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00065

รหัส :  01-24-01-000065

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่และจก

ขนาด กว้าง : 61

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00064 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00064

รหัส :  01-24-01-000064

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง : 67

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  700.00

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินวิจัยปี 2544

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00063 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00063

รหัส :  01-23-07-000063

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 51

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  บริจาค

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ 00062 เสื้อขาว (2)

ลำดับที่ :  00062

รหัส :  01-22-06-000062

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 50

ยาว :  58

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ 00061 เสื้อขาว (1)

ลำดับที่ :  00061

รหัส :  01-22-06-000061

ชื่อผ้า :  เสื้อขาว (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 52

ยาว :  55

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00060 เสื้อดำ (4)

ลำดับที่ 00060 เสื้อดำ (4)

ลำดับที่ :  00060

รหัส :  01-22-06-000060

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (4)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 49

ยาว :  53

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00059 เสื้อดำ (3)

ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (3)

ลำดับที่ :  00059

รหัส :  01-22-06-000059

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (3)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 50

ยาว :  52

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (2)

ลำดับที่ 00058 เสื้อดำ (2)

ลำดับที่ :  00058

รหัส :  01-22-06-000058

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 51

ยาว :  61

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00057 เสื้อดำ (1)

ลำดับที่ 00057 เสื้อดำ (1)

ลำดับที่ :  00057

รหัส :  01-22-06-000057

ชื่อผ้า :  เสื้อดำ (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เย็บมือ

ขนาด กว้าง : 44

ยาว :  54

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ตัว

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00056 ที่นอนไทครั่ง (2)

ลำดับที่ 00056 ที่นอนไทครั่ง (2)

ลำดับที่ :  00056

รหัส :  01-21-11-000056

ชื่อผ้า :  ที่นอนไทครั่ง (2)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 57

ยาว :  195

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 หลัง

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

Syndicate content