ผ้าฝ้าย

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

ลำดับที่ :  00004

รหัส :  01-01-01-000004

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  106

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าทอนาหมื่นศรี

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคใต้ ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้าภาคใต้ : ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกลายเครือวัลย์สอดเกษร

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าฝ้าย

สุดยอดผ้าภาคกลาง : ประเภทผ้าฝ้าย

รางวัลชนะเลิศ ผ้าฝ้ายลายหลุยส์

ความเป็นมา

สุดยอดผ้าเมืองไทย - ภาคกลาง ประเภทผ้าไหม

สุดยอดผ้า ภาคกลาง :  ประเภทผ้าไหม

รางวัลชนะเลิศ ผ้าไหมทอยกดอกอยุธยา

ความเป็นมา

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

เทคนิคการขิด - ผ้าลายขิด กลุ่มไทกูยหรือส่วย เขมร, ไทยครั่ง, ไทยยวน

ผ้าลายขิดของกลุ่มไทกูยหรือ ส่วย เขมร

Syndicate content