การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - การเข้าผีนางด้ง

การเข้าผีนางด้ง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - นางลิงลม

นางลิงลม

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระแก้ว

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - การทอยสะบ้า

การทอยสะบ้า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสาคร

  • อุปกรณ์การเล่นและวิธีการเล่น

อุปกรณ์การเล่น
๑. ลูกสะบ้า
๒. สนามดิน
วิธีการเล่น

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - หมากเก็บ

หมากเก็บ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสงคราม

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - ตะกร้อลอดบ่วง

ตะกร้อลอดบ่วง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรปราการ

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - ปริศนาคำทาย โจ๊ก ผะหมี

ปริศนาคำทาย โจ๊ก ผะหมี

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรปราการ

Syndicate content