การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - จุ้มจี้ : การเล่นของเด็ก

จุ้มจี้ : การเล่นของเด็ก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ภูเก็ต

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - หมาชิงมุม : การละเล่นของเด็ก

หมาชิงมุม (การละเล่นของเด็ก)

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ภูเก็ต

Syndicate content