การละเล่นพื้นบ้าน

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - การเล่นทาย

การเล่นทาย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ลูกลม (กังหันลม) (อ่านว่า ลูก-ลม)

ลูกลม (กังหันลม) (อ่านว่า ลูก-ลม)

 

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ตรัง

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ลิเกป่า

ลิเกป่า

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  กระบี่

  • ความเป็นมา

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - การละเล่นพื้นบ้านท่าโพ-พันสี

การละเล่นพื้นบ้านท่าโพ-พันสี

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  อุทัยธานี

การละเล่นพื้นบ้านภาคกลาง - การเล่นคอน

การเล่นคอน

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สุพรรณบุรี

  • อุปกรณ์และวิธีการ

- ลูกคอนจะแขวนไว้ที่บ้านเจ้าภาพ เวลาเช้าก่อนวันเล่น

Syndicate content