แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - เขาขนาบน้ำ

เขาขนาบน้ำ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  กระบี่

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนทับปริก

แหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนทับปริก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  กระบี่

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ผาแต้ม

ผาแต้ม

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุบลราชธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บ้านโพน

บ้านโพน

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โนนกระเบื้อง

โนนกระเบื้อง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เมืองหนองหานน้อย

เมืองหนองหานน้อย

ภาค        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด     อุดรธานี
สถานที่ตั้ง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กลุ่มเสมาหินทราย วัดพระพุทธบาทบัวบาน

กลุ่มเสมาหินทราย วัดพระพุทธบาทบัวบาน

 

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กลุ่มเสมาหินทราย บ้านหินตั้ง

กลุ่มเสมาหินทราย บ้านหินตั้ง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - โนนขี้กลิ้ง

โนนขี้กลิ้ง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อุดรธานี

Syndicate content