แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - พระธาตุนารายณ์เจงเวง

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สกลนคร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ภาพสลักผาหิน ถ้ำผาลาย ภูผายนต์

ภาพสลักผาหิน ถ้ำผาลาย ภูผายนต์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  สกลนคร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปราสาทบ้านปราสาท (ธาตุบ้านปราสาท)

ปราสาทบ้านปราสาท (ธาตุบ้านปราสาท)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กู่กาสิงห์

กู่กาสิงห์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ร้อยเอ็ด

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - กู่บ้านงิ้ว

กู่บ้านงิ้ว

 

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ดอนเมืองเตย

ดอนเมืองเตย

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ยโสธร

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ถ้ำฝ่ามือแดง

ถ้ำฝ่ามือแดง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  มุกดาหาร

Syndicate content