แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - ชุมชนโบราณสีหยัง เจดีย์งาม

ชุมชนโบราณสีหยัง - เจดีย์งาม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - ชุมชนโบราณเขาคูหา

ชุมชนโบราณเขาคูหา

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - ชุมชนคลองปะโอ หรือชุมชนหนองหอย

ชุมชนคลองปะโอ หรือชุมชนหนองหอย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สงขลา

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - สวนสาธารณะรักษะวาริน

สวนสาธารณะรักษะวาริน

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - แหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย

แหล่งโบราณคดีน้ำตกรากลอย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - เนินประวัติศาสตร์ (นิเวศน์คีรี)

เนินประวัติศาสตร์ (นิเวศน์คีรี)

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ระนอง

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - ภูเขาวัดถ้ำ ภูเขากำปั่น

ภูเขาวัดถ้ำ ภูเขากำปั่น

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ยะลา

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - ทุ่งกาโล

ทุ่งกาโล

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ยะลา

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม

โบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ภูเก็ต

แหล่งโบราณคดีภาคใต้ - บ้านท่าเรือ ชุมชนโบราณเมืองถลาง

บ้านท่าเรือ ชุมชนโบราณเมืองถลาง

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ภูเก็ต

Syndicate content