แหล่งโบราณคดี

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เมืองนครจัมปาศรี

เมืองนครจัมปาศรี

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  มหาสารคาม

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ชุมชนบ้านเมืองไผ่

ชุมชนบ้านเมืองไผ่

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  บุรีรัมย์
สถานที่ตั้ง ชุมชนบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เมืองเสมา

เมืองเสมา

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  นครราชสีมา

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์

เมืองเก่าบ้านหนองจันทน์

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  นครพนม

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปรางค์กู่

ปรางค์กู่

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ชัยภูมิ

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แหล่งโบราณคดีโนนเมือง

แหล่งโบราณคดีโนนเมือง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ขอนแก่น

แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - เมืองฟ้าแดดสงยาง

เมืองฟ้าแดดสงยาง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  กาฬสินธุ์

Syndicate content