กะเหรี่ยง

นิทานปกาเกอะญอ - ความสัตย์ซื่อ

นิทานปกาเกอะญอ-ความสัตย์ซื่อ

นิทานปกาเกอะญอ - ความรักความสามัคคี

นิทานปกาเกอะญอ-ความรักความสามัคคี

มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมีกันอยู่สามคนพ่อลูก เป็นลูกชายทั้งสองคน พ่อก็แก่ชรามากแล้ว และก่อนที่พ่อจะตายพ่อก็ได้เรียกลูกทั้งสองมาสั่งเสีย

นิทานปกาเกอะญอ - ความโกรธ

นิทานปกาเกอะญอ-ความโกรธ

นิทานปกาเกอะญอ - คนดื้อ

นิทานปกาเกอะญอ-คนดื้อ

นิทานปกาเกอะญอ - คนโง่เขลา

นิทานปกาเกอะญอ-คนโง่เขลา

นิทานปกาเกอะญอ - คนขี้ขโมย

นิทานปกาเกอะญอ-คนขี้ขโมย

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - อาหาร

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : อาหารกะเหรี่ยง

อาหารเป็นส่วนหนึ่งของทุกชีวิตทุกเผ่าพันธ์ อาหารกะเหรี่ยงจะมีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง คือรสชาติจะเผ็ดและจัดจ้าน

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - การแต่งกาย

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การแต่งกาย  


หญิงสาวสวมชุดขาว  

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - เรื่องการทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากระเหรี่ยง : การทำไร่หมุนเวียน

การทำไร่หมุนเวียน

ชนเผ่ากะเหรี่ยง - กะเหรี่ยงกับช้าง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง : ปกากะญอกับช้าง


ความสัมพันธ์ของคนกับช้าง

Syndicate content