กะเหรี่ยง

นิทานปกาเกอะญอ - แม่แมว

นิทานปกาเกอะญอ-แม่แมว

นิทานปกาเกอะญอ - พี่น้อง

นิทานปกาเกอะญอ-พี่น้อง

นิทานปกาเกอะญอ - พามีฉุกับสะเปวยแมะ

นิทานปกาเกอะญอ-พามีฉุกับสะเปวยแมะ

นิทานปกาเกอะญอ - น่อสะริกับจ๊อเซ่ล่าบอ

นิทานปกาเกอะญอ-น่อสะริกับจ๊อเซ่ล่าบอ

นิทานปกาเกอะญอ - น่อสะจู (นางผู้อดทน)

นิทานปกาเกอะญอ-น่อสะจู (นางผู้อดทน)

นิทานปกาเกอะญอ - ต่างอหงะ

นิทานปกาเกอะญอ-ต่างอหงะ

นิทานปกาเกอะญอ - เด็กกำพร้า

นิทานปกาเกอะญอ-เด็กกำพร้า

นิทานปกาเกอะญอ - จ๊อเกอะโดะ2

นิทานปกาเกอะญอ-จ๊อเกอะโดะ2

จ๊อเกอะโดะเป็นคนขี้เกียจมาก มีหน้าที่เลี้ยงควายตัวหนึ่ง แต่เขาก็มีความฉลาดหลักแหลมเพราะความขี้เกียจนี่เอง

นิทานปกาเกอะญอ - จ๊อเกอะโดะ

นิทานปกาเกอะญอ-จ๊อเกอะโดะ 

Syndicate content