กะเหรี่ยง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ธนาคารข้าว เกาะสะเดิ่ง ต่อลมหายใจชาวกะเหรี่ยง

"ธนาคารข้าว" เกาะสะเดิ่ง ต่อลมหายใจชาวกะเหรี่ยง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-นักสู้แห่งผืนป่าตะวันตก

"สหายจริงจัง"นักสู้แห่งผืนป่าตะวันตก

โดย นางสาวจันทราภา นนทวาสี โครงการศึกษาจิตวิญญาณของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในผืนป่า

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-สัมผัสปกาเกอะญอ ชุมชนเข้มแข็งกลางเขา

สัมผัสปกาเกอะญอ ชุมชนเข้มแข็งกลางเขา

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-โฮมสเตย์-ป่าละอูบน ธุรกิจบนสายสัมพันธ์"กะเหรี่ยง-กะหร่าง"

โฮมสเตย์-ป่าละอูบน ธุรกิจบนสายสัมพันธ์"กะเหรี่ยง-กะหร่าง"
คอลัมน์ สดจากประชาสังคม
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5632
เจริญ อาจประดิษฐ์

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-"ปกาเกอะญอ" สำนึกชนเผ่าอยู่ร่วมกับป่า-นิทาน

นิทาน"ปกาเกอะญอ" สำนึกชนเผ่าอยู่ร่วมกับป่า

โดย มนตรี จิรพรพนิต ข่าวสด ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-นศ.ชาวกะเหรี่ยงสู้ชีวิตจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

“ไม้” นศ.ชาวกะเหรี่ยงสู้ชีวิตจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-เส้นใยปกาเกอญอที่ทอถัก จากอุ้มผางสู่แม่สะเรียง

เส้นใยปกาเกอญอที่ทอถัก จากอุ้มผางสู่แม่สะเรียง

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงร่วมนมัสการ "องค์พระบรมธาตุเจดีย์"นครชุม

ชาวเขาเผ่ายางร่วมนมัสการ "องค์พระบรมธาตุเจดีย์"นครชุม

ข่าวสด Tuesday, October 23, 2007

Syndicate content