ภาคใต้

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ละ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยมุสลิม

ละ ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยมุสลิม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นราธิวาส

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - กำทาย

กำทาย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นราธิวาส

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - เป่ากบ

เป่ากบ

เป่ากบ : การละเล่นของเด็ก

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นราธิวาส

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - หมากขุม

หมากขุม

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - เพลงบอก

เพลงบอก

 

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - การชนวัว

การชนวัว

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - การเล่นทาย

การเล่นทาย

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ลูกลม (กังหันลม) (อ่านว่า ลูก-ลม)

ลูกลม (กังหันลม) (อ่านว่า ลูก-ลม)

 

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ตรัง

Syndicate content