ภาคใต้

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  นครศรีธรรมราช

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง

ประเพณีขึ้นถ้ำวัดถ้ำเขาขุนกระทิง

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  ชุมพร
ช่วงเวลา ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ประเพณีลอยเรือ

ประเพณีลอยเรือ 

ภาคใต้ จังหวัด  กระบี่
ช่วงเวลา ๑๓-๑๕ ค่ำ เดือน ๖ และเดือน ๑๑

Syndicate content