ภาคใต้

การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ - ลิเกป่า

ลิเกป่า

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  กระบี่

  • ความเป็นมา

ประเพณีท้องถิ่นอีสาน - สวดมาลัย

สวดมาลัย

ภาค      ภาคใต้
จังหวัด   สุราษฎร์ธานี
ช่วงเวลา สวดในงานศพ

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - พุ่มผ้าป่า

พุ่มผ้าป่า

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด     สุราษฎร์ธานี
ช่วงเวลา คืนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - ลากพระ

ลากพระ

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด     สุราษฎร์ธานี
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

Syndicate content