ภาคใต้

ประเพณีท้องถิ่นใต้ - การแข่งโพน

การแข่งโพน

ภาค        ภาคใต้
จังหวัด     พัทลุง
ช่วงเวลา   ปลายเดือนสิบ ก่อนประเพณีชักพระ

Syndicate content