ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีทอดผ้าบายศรี

ประเพณีทอดผ้าบายศรี

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรสงคราม
ช่วงเวลา เป็นประเพณีที่จัดพร้อมกับพิธีศพ

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีของจังหวัดสมุทรสงคราม

ประเพณีของจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรสงคราม
ช่วงเวลา เดือน ๓ ถึงเดือน ๑๒

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์

ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรปราการ
ช่วงเวลา ช่วงสงกรานต์ วันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง

ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรปราการ
ช่วงเวลา วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี (ประมาณเดือนตุลาคม)

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีแห่ปลาของชาวพระประแดง

ประเพณีแห่ปลาของชาวพระประแดง

ภาค       ภาคกลาง
จังหวัด    สมุทรปราการ
ช่วงเวลา ช่วงเวลาที่จัดงาน คือ หลังจากงานสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ไปแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ

ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรปราการ
ช่วงเวลา ๑๓ เมษายน ของทุกปี

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรปราการ
ช่วงเวลา วันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นเวลา ๒-๓ วัน

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีการค้ำต้นโพธิ์

ประเพณีการค้ำต้นโพธิ์

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สมุทรปราการ
ช่วงเวลา ช่วงสงกรานต์ ในเดือนเมษายน

  • ความสำคัญ
Syndicate content