ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีปักธงชัย

ประเพณีปักธงชัย

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   พิษณุโลก
ช่วงเวลา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ (สมัยโบราณเลือกวันใดวันหนึ่งในระหว่างขึ้น ๑-๑๔ ค่ำเดือน ๑๒)

  • ความสำคัญ

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

งานสมโภชพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  พิษณุโลก

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ประเพณีเข้ากรรมเมือง)

ประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าหลวงเมืองล้า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน (ประเพณีเข้ากรรมเมือง)

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   น่าน
ช่วงเวลา จัดทุกๆ ๓ ปี หรือเรียกว่า สามปี๋สี่ฮวงข้าว

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีการแข่งเรือ

ประเพณีการแข่งเรือ

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  นครสวรรค์

Syndicate content