ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีการเลี้ยงขันโตก

ประเพณีการเลี้ยงขันโตก

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำพูน

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - แห่ครัวตาน (ทาน)

แห่ครัวตาน (ทาน)

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำปาง

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ประเพณีทานขันข้าว

ประเพณีทานขันข้าว

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  ลำปาง

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - หลู่จองพารา

หลู่จองพารา

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลา ตั้งแต่วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งตรงกับวันออกพรรษา ตลอดไป ๗ วัน

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ขึ้นจองปีใหม่

ขึ้นจองปีใหม่

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ยาวนานไปถึง ๑-๒ สัปดาห์

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ปอยจ่าตี่ หรือ งานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย

ปอยจ่าตี่ หรือ งานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย


ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือ7น ๖ (วันวิสาขบูชา)

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ปอยหลู่กองโหล

ปอยหลู่กองโหล

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   แม่ฮ่องสอน
ช่วงเวลา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ (วันมาฆบูชา)

Syndicate content