ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สระบุรี
ช่วงเวลา วันเข้าพรรษา

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ประเพณีกวนข้าวทิพย์

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีกำฟ้า

ประเพณีกำฟ้า

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สระบุรี
ช่วงเวลา วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยพวน

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - พิธีรำโรง

พิธีรำโรง

ภาค      ภาคกลาง
จังหวัด   สระบุรี
ช่วงเวลา ไม่กำหนดแน่นอน

ประเพณีท้องถิ่นภาคกลาง - ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสาคร
ช่วงเวลา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

  • ความสำคัญ
Syndicate content