ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาล

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ลอยกระทงสาย

ลอยกระทงสาย

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   ตาก
ช่วงเวลา วันเพ็ญเดือนสิบสอง

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - แล้อุ๊ป๊ะดะก่า

แล้อุ๊ป๊ะดะก่า


ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   ตาก
ช่วงเวลา ทุกวันโกนของช่วงเข้าพรรษา

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ปอยหลวง

ปอยหลวง

ภาค      ภาคเหนือ
จังหวัด   เชียงราย
ช่วงเวลา จากเดือน ๕ จนถึงเดือน ๗ เหนือ (ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี) ระยะเวลาประมาณ ๓-๗ วัน

ประเพณีท้องถิ่นเหนือ - ทอดผ้าป่าแถว

ทอดผ้าป่าแถว

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  กำแพงเพชร

Syndicate content