อาข่า

นิทานอาข่า - อ่าอู๊จาลา

นิทานอาข่า-อ่าอู๊จาลา   

นิทานอาข่า- อ่าเย้อจ๊อเบิง

นิทานอาข่า- อ่าเย้อจ๊อเบิง 

นิทานอาข่า - อ่าเซิงเซิ้ง

นิทานอาข่า-อ่าเซิงเซิ้ง

นิทานอาข่า - วันขึ้นบ้านใหม่

นิทานอาข่า-วันขึ้นบ้านใหม่

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวบ้านคนหนึ่งอยากจะจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ เขาคิดจะฆ่าควายเพื่อนำมาทำอาหาร

นิทานอาข่า - ผีกะหัง

นิทานอาข่า- ผีกะหัง

นิทานอาข่า - นกแก้วกับยักษ์

นิทานอาข่า- นกแก้วกับยักษ์

นิทานอาข่า - ช้างกับราชสีห์

นิทานอาข่า- ช้างกับราชสีห์

Syndicate content