อาข่า

ชาติพันธุ์ล้านนา - อีก้อ/อาข่า

อีก้อ/อาข่า

นิทานอาข่า - ชายขี้เกียจ

นิทานอาข่า-ชายขี้เกียจ

นิทานอาข่า - อ่าอู๊จาลา

นิทานอาข่า-อ่าอู๊จาลา   

นิทานอาข่า- อ่าเย้อจ๊อเบิง

นิทานอาข่า- อ่าเย้อจ๊อเบิง 

นิทานอาข่า - อ่าเซิงเซิ้ง

นิทานอาข่า-อ่าเซิงเซิ้ง

นิทานอาข่า - วันขึ้นบ้านใหม่

นิทานอาข่า-วันขึ้นบ้านใหม่

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวบ้านคนหนึ่งอยากจะจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่ เขาคิดจะฆ่าควายเพื่อนำมาทำอาหาร

นิทานอาข่า - ผีกะหัง

นิทานอาข่า- ผีกะหัง

Syndicate content