กะเหรี่ยง

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-กะเหรี่ยงดอยแม่แจ่ม รักษ์ป่าจากใต้สำนึก


กะเหรี่ยงดอยแม่แจ่ม รักษ์ป่าจากใต้สำนึก

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ดูต้นไม้คายน้ำเรียนรู้วิถีคนดอย


ดูต้นไม้คายน้ำเรียนรู้วิถีคนดอย

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า

ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า
ข่าวสด วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2548 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5253
-ปิยะ จรบุรี

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า

ไร่หมุนเวียนกะเหรี่ยง วิถีคนอยู่กับป่า

ปิยะ จรบุรี

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-กรูโบ วิถีคน วิถีป่า

วิถีคน วิถีป่า

ชนเผ่ากะเหรี่ยง-ธนาคารข้าว เกาะสะเดิ่ง ต่อลมหายใจชาวกะเหรี่ยง

"ธนาคารข้าว" เกาะสะเดิ่ง ต่อลมหายใจชาวกะเหรี่ยง

Syndicate content